Information (GDPR)

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning, GDPR, i kraft, som ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PUL. Detta innebär att skyddet för er personliga integritet förstärks.
Med denna integritetspolicy vill vi informera er om hur era personuppgifter behandlas av oss på Bygg AB Y Andersson & Söner.

Vem är ansvarig för era personuppgifter

Bygg AB Y Andersson & Söner
Mortorpsvägen 8
388 93 Ljungbyholm
Är ansvarig för behandling av era personuppgifter.
Ni kan kontakta oss via telefon 0480-34142 eller via mail: info@andersson-soner.se

Vilka personuppgifter behandlar vi

Vi behandlar uppgifter som ni själva tillhandahåller oss, som kan vara: namn, adress, telefonnummer, e-mail, ip-adress, personnummer, fastighetsbeteckning.

För vilka ändamål behandlar vi era uppgifter

Vi behöver era kontaktuppgifter för att kunna lägga in er i vårt kundregister samt behandla dem i vårt fakturering & bokföringsprogram. Och för att sedan kunna fakturera er och i förekommande fall även ansöka om ROT-avdrag för er räkning.

Laglig grund för behandlingen

Era uppgifter lagras hos oss i enlighet med de förutsättningar GDPR anvisar.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot er.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till t ex. skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina rättigheter

Ni har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, få tillgång till de personuppgifter som behandlas om er, få felaktiga personuppgifter rättade och att få era personuppgifter raderade.

Vid ett avtal med oss på Bygg AB Y Andersson & Söner behöver vi ert samtycke för att kunna behandla era personuppgifter.